fbpx

Czy pracownik może skrócić swoje zwolnienie lekarskie?

with Brak komentarzy

Pracownicy chorują – pracodawcy również.czy pracownik może skrócić zwolnienie lekarskie?

Sęk w tym, że pracownicy zwykle korzystają wówczas ze zwolnienia lekarskiego – a to nie zawsze jest na rękę pracodawcy. OK – praktycznie nigdy nie jest – praca sama się nie wykona a klienci nie poczekają :-). I gdy taki zarobiony pracodawca / kierownik / lider czy ktokolwiek inny kto odpowiada za ten odcinek zadań ujrzy w drzwiach pracownika gotowego na podjęcie pracy mimo trwającego zwolnienia lekarskiego – pełen entuzjazmu wobec lojalności i poczucia obowiązku swojego podwładnego – jest gotów natychmiast przystać na ofertę. I tu pojawia się pytanie:

Czy pracownik może przerwać zwolnienie lekarskie?

Samodzielnie – nie. Skoro nie może sam sobie wystawić zwolnienia lekarskiego, to także sam sobie nie może go skrócić. I pracodawca który skorzysta z takiej oferty – łamie przepisy. Zdarzały się takie sytuacje, w których pracownik nie dostarczał zwolnienia lekarskiego pracodawcy (ten zielony dokument ZLA) i po prostu brał kilka dni urlopu. Pracodawca – świadomy lub nie – mógł przystać na takie rozwiązanie, bo pracownik, teoretycznie – powinien takie zwolnienie lekarskie przedstawić pracodawcy, ale praktycznie – jeśli go nie dostarczył, to tak jakby go nie było. Teraz mamy już zwolnienia elektroniczne (choć lekarze wystawiają jeszcze te zielone druki – 100% przejście na e-zwolnienia nastąpi z dniem 01 grudnia 2018 r.) i taki numer po prostu nie przejdzie. Pracownicy w większości zdają sobie sprawę z faktu, że w trakcie zwolnienia lekarskiego otrzymują niższe wynagrodzenie (80% podstawy)  – i zwykle jest to główny powód, dla którego są skłonni wcześniej stawić się w pracy.

Co można z robić, aby dopuścić do pracy pracownika na zwolnieniu? To zależy

od długości zwolnienia lekarskiego. Jeśli jest wystawione na okres do 30 dni – lekarz prowadzący przeprowadza dodatkowe badania i na ich podstawie może zwolnienie skorygować, lub wystawić pisemne zaświadczenie o jego skróceniu. Oczywiście w swojej dokumentacji medycznej będzie potrzebował oświadczenia pracownika, że ten chce je skrócić. Mając taki dokument w ręku pracodawca dopuszcza pracownika do pracy i wypłaca mu normalne wynagrodzenie za pracę za ten czas, który pracownik normalnie przepracował (mimo, że twa to skorygowane zwolnienie lekarskie).

Jeśli jednak zwolnienie lekarskie jest wystawione na okres powyżej 30 dni – lekarz prowadzący nic już nie może zrobić. Decyzję o wcześniejszym powrocie do pracy podjąć może jedynie lekarz medycyny pracy – do którego skieruje pracownika pracodawca. A i tu może pojawić się problem, bo lekarz medycyny pracy zwykle wymaga zaświadczenia od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia (sam – nie będąc specjalistą w innej dziedzinie medycyny – nie chce podejmować tej decyzji). A pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. I koło się zamyka.

A co, jeśli pracodawcy choroba pracownika jest na rękę?

Korzystanie ze zwolnienia lekarskiego jest uprawnieniem pracownika, a nie jego obowiązkiem. Jeśli więc pracownik czuje się lepiej, i załatwi wszelkie formalności związane ze skróceniem zwolnienia lekarskiego oraz okaże stosowny dokument pracodawcy –  ten nie może nie dopuścić go do pracy. No i oczywiście za czas pracy pracownikowi należy się normalne wynagrodzenie za pracę (a nie chorobowe czy zasiłek).

Podstawa prawna:

art 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – o wynagrodzeniu za pracę wykonaną

art 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – o dopuszczeniu pracownika do pracy na podstawie badań kontrolnych