fbpx

Jak zatrudnić Prezesa Zarządu?

with Brak komentarzy

Zatrudnienie Prezesa Zarządujak zatrudnić prezesa zarządu?

w spółce jest kwestią optymalizacji kosztów. Obecnie obowiązujące przepisy dają cały wachlarz możliwości a każda z ma swoje plusy i minusy. Przyjrzymy się dziś kilku najczęściej wybieranym opcjom i powiemy parę słów o tym co za nimi stoi:

Umowa o pracę

jest wciąż najczęściej spotykanym sposobem zatrudnienia – wynika wprost z kodeksu pracy i jest rozliczana jak każda inna tego typu umowa. Podlega pełnym składkom ZUS do wysokości ograniczenia rocznej  podstawy (później tylko chorobowym po stronie pracownika oraz wypadkowym i funduszom po stronie pracodawcy) – co stanowi istotne obciążenie budżetu płacowego choćby ze względu na prawdopodobnie najwyższą wartość wśród osób zatrudnionych. Podatek wynikający z tego zatrudnienia jest naliczany w dwóch progach (18% i 32%). Umowa o pracę ciągnie za sobą szereg obowiązków związanych z urlopami czy z czasem pracy (choć tu są pewne ograniczenia w pracy w nadgodzinach) choć dla pracownika może być wartością w postaci ubezpieczenia opłacanego od pełnej wysokości wynagrodzenia brutto (a to oznacza odpowiednio wysokie wynagrodzenie chorobowe czy wyższą późniejszą emeryturę). Pamiętaj też o jednym: prezes to nie zawód – to funkcja w spółce; ten tytuł nie powinien więc widnieć na umowie o pracę.

Kontrakt managerski

to forma zatrudnienia wynikająca z kodeksu cywilnego – jak wszystkie poniższe. Specyfika tej umowy wiąże się z faktem, iż osoba pracująca jak manager może prowadzić działalność gospodarcza i wystawiać rachunki, lecz wartość tych rachunków jest rozliczana przez zleceniodawcę niemal jak przy umowie o pracę: w całości oskładkowana i opodatkowana podatkiem progresywnym (w dwóch progach). To czy ta umowa będzie kontraktem managerskim czy samozatrudnieniem wynika z nie tylko z jej zapisów, ale i z rzeczywistych działań podejmowanych przez managera. Jeśli do jego obowiązków należy zarządzanie wydzieloną częścią firmy (lub jej całością) i ponosi odpowiedzialność za swoje działania bądź zaniechania – mówimy o kontrakcie managerskim, choćby strony inaczej nazwały umowę – a idąc tym tropem – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem zaliczamy do działalności wykonywanych osobiście. (O kontraktach managerskich będzie jeszcze na blogu). 

Powołanie do pełnienia funkcji w zarządzie

to stosunkowo rzadko spotykana forma zatrudnienia – ma ogromny plus jeśli chodzi o koszty, który to plus jednocześnie może być minusem. Chodzi o ZUS – jeśli osoba powołana do pełnienia funkcji będzie otrzymywała z tego tytułu wynagrodzenie, to będzie ono zwolnione ze składek. Nawet, jeśli nie ma żadnego innego tytułu do ubezpieczeń (i tu jest minus – brak jakiegokolwiek ubezpieczenia – w tej sytuacji pozostaje wykupienie prywatnej opieki medycznej, która może nie wystarczyć).  W takich przypadkach najczęściej łączy się dwie podstawy pracy – jedną zapewniającą ubezpieczenie (np umowę o pracę lub zlecenie) a drugą jest właśnie powołanie. Ważne, aby dokładnie rozdzielić zakres obowiązków wynikających z obu tych zatrudnień – nie mogą się przenikać ani tym bardziej powielać. Powołanie podlega podatkowi progresywnemu.

Umowa cywilnoprawna

to zwykle umowa zlecenie. Zawierana w sytuacji, gdy manager nie prowadzi działalności, lub zakres działalności nie pokrywa się z zakresem umowy. Jeśli jednocześnie ma inny tytuł do ubezpieczeń z którego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnej krajowej, to zlecenie będzie obciążone jedynie składką zdrowotną. To całkiem niezłe rozwiązanie – o ile będziemy w stanie kontrolować wysokość przychodu z innego źródła.

Samozatrudnienie

czyli comiesięczna faktura. Tu radzę uważać na treść zawieranej umowy – jej zapisy są baaaardzo ważne w kontekście opisanego powyżej kontraktu managerskiego. Niewątpliwym plusem są składki ZUS określone na rok z góry odrębną ustawą, w stałej miesięcznej wysokości niezależnie od wysokości przychodów  (pokrywane przez przedsiębiorcę) oraz możliwość opodatkowania podatkiem liniowym 19%. No i w zakresie prac nie można wpisać „prezes zarządu” 🙂

Porównanie kosztów

Poniżej przedstawiam zbiorczą tabelę porównawczą aby zwizualizować koszty zatrudnienia Prezesa Zarządu w różnych typach umów.

Tabela ma charakter poglądowy – nie traktuj jej jako ostatecznego wyznacznika!

Przyjęta kwota na umowie: 10.000 zł

Rodzaj umowy Kwota netto Koszt całkowity zatrudnienia Uwagi
Umowa o pracę 7.034,39 zł 12.048,00 zł złożony PIT2,

KUP podstawowe (mogą być powiększone)

1-wszy próg podatkowy

przyjęto u. wypadkowe: 1,67%

Kontrakt managerski  zł 12.048,00 zł KUP zawsze podstawowe

przyjęto brak innego tytułu do ubezpieczeń

przyjęto u. wypadkowe: 1,67%

Powołanie 8.220,00 zł 10.000,00 zł uwaga: brak ubezpieczenia!
Umowa cywilnoprawna (zlecenie) 7.278,39 zł 12.048,00 zł przyjęto brak innego tytułu do ubezpieczeń

przyjęto u. wypadkowe: 1,67%

Samozatrudnienie 7.212,47 zł 10.000,00 zł Przyjęto pełen ZUS (ze skł. chorobową)

Przyjęto koszty prowadzenia działalności na poziomie 200 zł netto