fbpx

Wątpliwości w sprawie Ustawy PIT 0 dla „młodych”

with Brak komentarzy

Ostatnia zmiana w systemie podatkowym która – wszystko na to wskazuje – wejdzie w życie z dniem 01 sierpnia 2019 roku nieźle namieszaPI

Gotowy jest już projekt ustawy wprowadzający zerowy podatek dochodowy PIT dla niektórych osób które nie ukończyły 26 roku życia

Zgodnie z jego brzmieniem, zwolnieniu będą podlegały przychody:

  1. Ze stosunku służbowego,
  2. Ze stosunku pracy,
  3. Z pracy nakładczej,
  4. Ze spółdzielczego stosunku pracy, oraz
  5. Z umów zlecenie o których mowa w art. 13 punkt 8 (ustawy o PDOF)

Otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85.528 zł.

Ten ostatni punkt budzi moje zastrzeżenia, ponieważ nie odnosi się do umów zlecenie potocznie rozumianych

Cytując ten punkt ustawy natrafiamy na taką oto konstrukcję:

Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

8) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
  3. c) przedsiębiorstwa w spadku

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9 (tu chodzi o umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem i kontrakty managerskie); Ciekawa jestem końcowych interpretacji.

No i mamy pierwszą  niejasność. Idźmy dalej…

Kolejny punkt tej krótkiej ustawy wskazuje, że do kwoty przychodów podlegających zwolnieniu nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od PDOF oraz przychodów od których już zaniechani poboru podatku (na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej). Czyli nie wliczamy tu też tzw. „małych umów”, do kwoty 200 zł brutto które do tej pory były (i nadal są) opodatkowane ryczałtem 18%. Ani Polskich nierezydentów, których dotyczy 20% ryczałt.

Oświadczenie – obowiązkowe w roku 2019

Aby móc skorzystać od razu ze zwolnienia z podatku, taki „młody” pracownik musi złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Przygotowałam wzór, który możesz pobrać TUTAJ . W ustawie jest zapis, który nakłada na płatnika obowiązek niepobierania podatku najpóźniej od miesiąca kolejnego po tym w którym złożono oświadczenie, W moim wzorze wskazuję datę obowiązywania jako datę złożenia pisma, ale możesz to zmienić wpisując miesiąc kolejny (choć to pozbawi „młodego” jednego miesiąca rządowej podwyżki od ręki). Pamiętaj, że w bieżącym roku (2019) kwota ograniczenia stanowi 5/12 wartości rocznej, czyli 35.636,67 zł. Oczywiście można też nie składać oświadczenia – w taki wypadku rozliczenie nadpłaty zostanie dokonane w deklaracji rocznej w postaci jednorazowego, większego zastrzyku gotówki. Decyzja należy do podatników.

W kolejnym roku – automat, ale…

Trzeba pilnować daty osiągnięcia wieku 26 lat podatnika. Ustawa mówi o tym, że płatnik nie pobiera zaliczek do końca miesiąca w którym przychody podlegały zwolnieniu, ale w uzasadnieniu do tej ustawy wyraźnie wskazano, że chodzi o przychody osiągnięte do konkretnej daty w której ten podatnik kończy 26 rok życia. Wypłacone po tej dacie – podlegają podatkowi dochodowemu wg obowiązującej skali. Podatnik który będzie miał zawarte umowy z kilkoma płatnikami, będzie mógł tez złożyć wniosek o zaniechanie stosowania podatku zerowego (aby przypadkiem nie przedobrzyć – niefrasobliwość mogłaby się skończyć bolesną dopłatą w zeznaniu rocznym)

Pozostaje jeszcze kwestia zasiłków

które przecież nie są przychodem z tytułu świadczonej pracy, a jedynie przychodem z innych źródeł. Czy zatem część wypłaty będzie zwolniona z podatku a część nie? Kobiety świadczące pracę będą zatem zarabiały więcej niż będąc na 100% zasiłku ciążowym. Im dalej w las tym więcej drzew i takie szczegóły przyprawiają kadrowców o ból głowy 🙂

Dodatkowe zapisy ograniczające

mówią o rozliczeniu kosztów uzyskania przychodu, ale to już temat na odrębny artykuł

 

W razie gdyby to Ci umknęło – możesz pobrać wzór oświadczenia dla „młodego” podatnika (na rok 2019) – jest tu:

Podstawa prawna:

1)   projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych