fbpx

Jak liczyć terminy w okresach wypowiedzenia?

with Brak komentarzy

No i nadszedł ten momentjak ustalić termin wypowiedzenia

Jedna ze stron umowy o pracę podejmuje decyzję o jej rozwiązaniu. OK – decyzja została podjęta (zapewne przemyślana, oszacowana, skonfrontowana z rynkiem albo i w ogóle – na wariackich papierach – ale jest) – trzeba przygotować dokument. Masz w rękach akta osobowe pracownika (lub też swoje umowy – jeśli jesteś pracownikiem) i już wiesz co robić. No więc: co robić?

Po pierwsze – ustalasz jaka umowa o pracę będzie wypowiadana

Jeśli będzie to umowa na okres próbny – sprawa jest czysta:

  • Jeśli umowa jest zawarta na okres do 2 tygodni (czyli na czas do 14 dni włącznie) – okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze – liczone od kolejnego dnia po dniu w którym złożono wypowiedzenie. Więc nawet, jeśli dokument wręczyła(e)ś w poniedziałek o 07:50, a dniówka robocza zaczyna się o 08:00, to wypowiedzenie i tak zakończy się z końcem dniówki czwartkowej,
  • Jeśli umowa jest zawarta na czas powyżej 2 tygodni (czyli 15 dni lub więcej) – okres wypowiedzenia wyniesie 1 tydzień kalendarzowy
  • Jeśli umowa trwa dokładnie 3 miesiące (czyli np od 01.01 do 31.03. lub też np, od 15.02 do 14.05) – okres wypowiedzenia wyniesie 2 tygodnie kalendarzowe

OK, ale jak policzyć tygodnie w okresie wypowiedzenia?

Kodeks pracy wprost wskazuje, że termin wypowiedzenia wyrażony w tygodniach kończy się w sobotę (dziwne, co? A dlaczego nie w niedzielę?). Więc jeśli wręczysz pracownikowi (lub pracodawcy) dokument np. w środę – to okres wypowiedzenie zakończy się po jednym lub dwóch pełnych tygodniach plus te parę dni których brakuje do soboty. Nie ma znaczenia czy będziemy liczyli ten czas „od tyłu” czyli od soboty wstecz, czy „od przodu”, czyli od daty złożenia wypowiedzenia. Efekt jest jeden. Mamy już więc załatwioną umowę na okres próbny oraz jej terminy wypowiedzenia

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony i na czas nieokreślony?

W obecnym brzmieniu przepisów – różnic nie ma. Co do zasady będą to więc okresy:

  • 2 tygodnie – jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeśli zatrudnienie trwało co najmniej 6 miesięcy (czyli dokładnie 6 lub więcej),
  • 3 miesiące – jeśli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata.

W sumie – proste. A jednak meandry prawa pracy wciągają w szczegóły niczym ruchome piaski w Warszawie. Mamy więc pojęcie „miesiąca” (tydzień już mniej więcej ogarniamy) i pojęcie „zatrudnienia”. Weźmy na warsztat pierwsze:

Jak liczyć „miesiąc”?

Tu też można liczyć na pomoc ustawodawcy, który w kodeksie pracy daje wskazówkę, iż termin liczony w miesiącach kończy się w ostatnim dniu miesiąca.  Praktycznie rzecz ujmując, okres wypowiedzenia musi więc zakładać co najmniej jeden (lub trzy) miesiąc – wręczając dokument 01 lutego okres wypowiedzenia zakończy się 31 marca (lub 31 maja przy 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia) ale już wręczając dokument 31 stycznia – okres wypowiedzenia zakończy się z końcem lutego (lub – odpowiednio – kwietnia). Nie liczymy więc 30 dni od daty wręczenia dokumentu. Idąc tym tropem musimy zadać sobie jeszcze jedno pytanie –

kiedy pracownik wchodzi w okres wypowiedzenia?

z dniem wręczenia dokumentu? z pierwszym dniem miesiąca w którym trwa wypowiedzenie? w poniedziałek (przy wypowiedzeniu określonym w tygodniach)? Wg interpretacji które są mi najbliższe – z dniem wręczenia, czy też dostarczenia wypowiedzenia. Dlaczego tak twierdzę?

Po pierwsze dlatego, że sam ustawodawca wskazuje termin zakończenia okresu wypowiedzenia a nie jego początku,

po drugie – dlatego że okresy wyrażone w tygodniach lub miesiącach stanowią „minimalny” okres wypowiedzenia (nie wyobrażam sobie sytuacji w której czekamy z wręczeniem dokumentu na koniec miesiąca lub do końca tygodnia).

a po trzecie – warto dodać, że zgodnie z kodeksem cywilnym (na który w paragrafie 300 powołuje się kodeks pracy) oświadczenie woli jednej ze stron uznaje się za złożone z chwilą gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła się z nią zapoznać. Jeśli więc wręczamy wypowiedzenie pracownikowi to znaczy że umowa została wypowiedziana. W moim odczuciu więc, skoro umowa została wypowiedziana, to znaczy że pracownik jest w okresie wypowiedzenia – dziwnym byłoby utrzymywanie, że choć wypowiedzieliśmy umowę – pracownik nie jest w okresie wypowiedzenia. Wiążą się z tym jeszcze dwa istotne aspekty: pracownik w okresie wypowiedzenia ma obowiązek wykorzystać urlop jeśli pracodawca mu go udzieli, i pracodawca może go zwolnic z obowiązku świadczenia pracy. Uff – „miesiąc’ mamy raczej obgadany.

Co oznacza „zatrudnienie” w określaniu długości wypowiedzenia?

To oznacza tyle, że musimy zliczyć wszystkie okresy zatrudnienia tego pracownika – nawet te, które były kiedyś (jeśli zatrudniliśmy pracownika ponownie po dłuższej przerwie). Może się więc zdarzyć, że pracownik rozpoczynając pracę w firmie po dłuższej przerwie, będzie miał od razu 1-miesięczny okres wypowiedzenia (chyba, że ma umowę na okres próbny). Dodatkowo musimy mieć na uwadze, że jeśli pracodawca przejął pracownika wraz z przejęciem przedsiębiorstwa (art 23(1) kodeksu), to okres pracy u tego przejmowanego pracodawcy/zakładu pracy także liczy się do stażu pracy od którego zależy długość okresu wypowiedzenia. Dla tego pracownika nic się nie zmienia – jego stosunek pracy nadal trwa, podmienia się jedynie podmiot będący pracodawcą.

Załóżmy taką sytuację: pracownik pracował w firmie od 01.05.2008 do 31.05.2011 – więc jego staż pracy w tej firmie wynosi 3 lata i 1 miesiąc. Zatrudniając się w niej ponownie 01 lipca – nabędzie prawo do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Nawet, jeśli jego umowa na czas określony trwa 3 miesiące 🙂

Podstawa prawna:

art 30 § 2(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – o określeniu terminów w tygodniach i miesiącach

art 34 i art 36 § 1 i §1(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – o okresach wypowiedzenia poszczególnych typów umów oraz o zaliczeniu do okresu wypowiedzenia czasu u poprzedniego pracodawcy

art 61 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny – o oświadczeniu woli