fbpx

Jak rozliczyć zwolnienie lekarskie wystawione w trakcie dniówki roboczej?

with Brak komentarzy

Wyobraź sobie, że pracownik przyszedł do pracy a później poczuł się źlezwolnienie lekarskie w trakcie dniówki roboczej

i poszedł do lekarza. I klops – bo przyniósł zwolnienie lekarskie z którym nie wiadomo co zrobić. No oczywiście co do zasady wiadomo – naliczamy wynagrodzenie chorobowe, albo zasiłek jeśli nadszedł już jego czas. No chyba, że to okres wyczekiwania – ale załóżmy, że nie. Ten wspomniany już klops dotyczy sytuacji, w której

pracownik był w pracy cały dzień, a później dostarczył zwolnienie lekarskie opiewające również na ten przepracowany dzień

Obrazowo rzecz ujmując: pracownik kończy planowo pracę o 16:00, idzie do lekarza o 17:00 i dostaje zwolnienie od dzisiejszego dnia. Sprawa jest tu dość prosta – za czas przepracowany należy się wynagrodzenie. Skoro przepracował cały dzień a zwolnienie zostało wystawione po zakończeniu dniówki – wówczas pierwszeństwo ma wynagrodzenie za pracę, a świadczenie za chorobę liczymy od kolejnego dnia kalendarzowego (nawet, jeśli to sobota lub święto – oczywiście). Ale klops może również dotyczyć sytuacji w której

pracownik stawił się do pracy, ale w trakcie poczuł się niewyraźnie

i po wizycie u lekarza otrzymał zwolnienie lekarskie na ten dzień. No to trochę się nam pogmatwało – bo to, co robimy dalej – zależy. Zanim opiszę od czego zależy – trzeba wyjaśnić pewną kluczową kwestię: a mianowicie to, że zwolnienie lekarskie jest wystawiane na dni a nie na godziny i ten fakt ma poważne konsekwencje w odniesieniu do sposobu wynagradzania, ale i pracy zmianowej.

Rozważmy pierwszą kwestię: sposób wynagradzania

Jeśli pracownik przepracował część dnia – należy naliczyć mu wynagrodzenie za czas przepracowany, „kapitalizacja” wynagrodzenia następuje po każdej minionej godzinie. Czyli mamy obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę. Z drugiej strony – zwolnienie lekarskie – jak już wspomniałam – jest wystawiane na pełne dni. Posłużmy się zatem przykładem: pracownik stawił się do pracy na godzinę 08:00 a o 11:00 zwolnił się u przełożonego i pojechał do lekarza, który wystawił mu zwolnienie lekarskie. Delikwent przepracował więc 3 godziny i ma zwolnienie na ten dzień. Co trzeba zrobić? Zapłacić za czas przepracowany oraz za zwolnienie lekarskie w tym dniu – tu oba przepisy (czyli o wynagrodzeniu za czas przepracowany oraz o zwolnieniu rozliczanym w dniach) się sumują. Wiem, wiem – taki pracownik dostanie wynagrodzenie za ten sam czas z dwóch źródeł – ale tak właśnie to wygląda (nie zawsze z sensem).

OK – to teraz co z tym czasem pracy?

Załóżmy, że pracownik pracuje w trybie zmianowym, i zaczyna pracę na nocnej zmianie – o godzinie 22:00 – to mamy zagwostkę: Jeśli pracownik dostał zwolnienie lekarskie na poniedziałek (przed dniówką) rano o godzinie 08:00 (na jeden dzień),  to – teoretycznie – powinien stawić się do pracy o godzinie 00:00, ponieważ jego usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim doba kończy się z końcem poniedziałku. A od godziny 00:00 zaczyna się wtorek. W praktyce pracodawcy zwykle przyjmują, że ta poniedziałkowa dniówka zaczyna się o 22:00 i trwa do rana kolejnego dnia, więc jest usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim (to działanie na korzyść pracownika). Ale warto wiedzieć, że przepisy regulują to inaczej.

Podstawa prawna:

art 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – o wynagrodzeniu za pracę wykonaną

§ 3 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ((Dz. U. Nr 60, poz. 636) – o ty, że zwolnienie lekarskie wystawiane jest na dni