fbpx

Co może robić pracownik podczas zwolnienia lekarskiego?

with Brak komentarzy

wynagrodzenie chorobowe pracownika

Pracownik ma prawo zachorować, 

a pracodawca ma obowiązek naliczyć i wypłacić mu wynagrodzenie chorobowe. To wynika wprost z kodeksu pracy i jest niemal bezdyskusyjne.

No właśnie! Ta bezdyskusyjność jest dyskusyjna 

gdy pracownik robi coś, co podważa wiarę pracodawcy w prawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. Na przykład remont (natknęłam się w trakcie kontroli zwolnienia lekarskiego na delikwenta pchającego taczkę z cementem, który to delikwent miał zwolnienie lekarskie z powodu urazu nogi), wyjazd letni (ach ten Facebook!), czy tez inne zdarzenia ewidentnie nie wspierające rekonwalescencji: jeden z pracowników którego miałam skontrolować rąbał z kolegą drewno (serio!) a zapytany o to co robi – stwierdził, że jest tu by podawać koledze siekierę (no.. serio?…)

Ustawodawca przewidział pomysłowość niektórych z naszych pracowników

i uzbroił pracodawców w narzędzie do kontroli zwolnień lekarskich wprowadzając odpowiedni zapis do ustawy  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (…). Właśnie jeden z zapisów tej ustawy daje prawo ZUSowi i pracodawcom do tych kontroli.

jednak nie wszyscy pracodawcy mogą korzystać z tego przywileju

ponieważ jest on dostępny tylko dla tych, którzy mają prawo do wypłacania zasiłków w imieniu ZUSu (czyli – w dużym uproszczeniu – zatrudniają powyżej 20 osób na podstawie umowy o pracę – wg stanu na koniec listopada poprzedniego roku). Pracodawca w tak szczęśliwym położeniu, w przypadku podejrzenia, że pracownik nie do końca prawidłowo wykorzystuje czas zwolnienia lekarskiego na powrót do zdrowia – może takiego delikwenta nawiedzić w jego miejscu zamieszkania. Jeśli potwierdzą się przypuszczenia pracodawcy – ma on prawo (po zastosowaniu opisanej w przepisach procedury) nie wypłacić zasiłku chorobowego za cały okres trwania tego konkretnego zwolnienia. Niezależnie od tego w którym dniu jego trwania przeprowadził kontrolę.

I tu jest ogromna niesprawiedliwość względem małych firm

które zatrudniają mniej osób. Wynika ona wprost z przepisów kodeksu pracy który mówi, że prawo do wynagrodzenia za czas choroby nie przysługuje we wszystkich przypadkach, w których nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Czyli – mówiąc po ludzku – jeśli pracodawca ma prawo do kontroli zwolnień lekarskich (przypomnę – tylko ten który zatrudnia więcej niż 20 osób), ma również prawo do niewypłacenia zasiłku chorobowego. A jeśli ma do tego prawo, to może również wstrzymać wypłatę wynagrodzenia chorobowego (czyli tę cześć wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie, która pochodzi z jego kieszeni i nie jest refinansowana przez ZUS).

Mały pracodawca nie może kontrolować zwolnienia lekarskiego

– nie ma więc prawa do wstrzymywania wypłaty wynagrodzenia za chorobę.

 

Podstawa prawna:

1)   art 68 ust 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.)

2)   art 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)